Phone: +45 2210 2040

Baggrund

 

Clever Choice handler om at realisere drømmen om at skabe det ”perfekte” firma, hvor rammer og begrænsninger kun sættes af kunderne og os selv.

Med andre ord – at skabe et firma som bygger på gode, sunde værdier og ordentlighed. Vi forsøger at modarbejde  bureaukrati og “sådan plejer vi at gøre”

En god svensk forretningsforbindelse udtalte denne filosofiske omskrivning af et berømt citat:

“Sigt efter stjernerne og som minimum vil du lande i trætoppene”

At turde række ud i det ukendte og nå længere  - det er vores ydmyge mål med Clever Choice.

Grundide og værdier

 

Vores fokus er It & Enterprise Service Management, hvor vi har valgt at fokusere på Cherwell..

Clever Choice bygger på et fundament af 5 grundlæggende værdier:

 • Som kunde har du altid vores opmærksomhed
 • Resultater skabes ved at vores kunder lykkedes
 • Vi møder vores omverden i øjenhøjde
 • Vi agerer og skaber fremdrift ved at handle
 • Høj integritet og ordentlighed

Background

We established Clever Choice to realise the dream of creating the ”perfect” company, where frameworks and restrictions can be set by the customers and ourselves.

In other words – to create a company that is based on good and sound values that counteracts at all costs bureaucracy and the ”that’s how we usually do it” mentality.

This philosophical rewriting of a famous quote was expressed by a good Swedish business connection:

“Look to the stars and you will at least land in the treetops”

This is our humble goal with Clever Choice!

Basic idea and values

Our focus is CRM and service management, where we make our experience available, offer sparring and provide sales and technical assistance to achieve better results.

Clever Choice is based on a foundation of 5 basic values:

 • The customer is always our focus 
   
 • Results are created by the success of our customers
   
 • We treat the customer as our equal
   
 • We take action, and create momentum by doing so
 • High degree of integrity in everything we do

MEDARBEJDERE

Billed

Teddy Schou

Managing Partner

Ansvarsområder i Clever Choice: Salg, Marketing, HR & Økonomi.

Teddy har +20 år erfaring med salg, konsulentopgaver og ledelse for en række danske og internationale selskaber. Teddy har arbejdet i AP Møller gruppen, hos Devoteam og CA Technologies. Teddy er uddannet MBA fra Copenhagen Business School og er analytisk pragmatiker med fokus på at synlige resultater gør forskellen for vores kunder. Teddy brænder for muligheder i digitalisering og møder alle i øjenhøjde.


ts@cleverchoice.dk


+45 2210 2040

Billed

Brian Schmidt

Partner og Teknologiansvarlig

Ansvarsområder i Clever Choice: Løsningssalg, Teknologivalg af løsninger.

Brian har opnået et bredt kendskab til IT gennem sine +20 år i branchen, hvor han har arbejdet med både drift, service og support, implementering og arkitektur. Udover at have været selvstændig i en årrække har Brian haft ansættelser hos Mærsk Data, Devoteam og FDC. Brian er uddannet Ingeniør og brænder for at spotte unikke løsninger, optimere og sætte strøm til forretningsprocesser og derigennem hjælpe med øget digitalisering.


bs@cleverchoice.dk


+45 2210 2040

Billed

Kristian Lauritsen

Partner og Produktansvarlig

Ansvarsområder i Clever Choice: Udvikling og implementering af løsninger

Kristian har en udviklingsmæssig baggrund til IT igennem +15 år og har sin fokus på at tilpasse standardløsninger til unikke kundeprojekter. Erfaringen dækker ledelse, projektledelse, udvikling og implementering. Kristian har været udviklingschef og haft ansættelser hos Plass Data, Telia og L.M. Ericsson. Kristian er uddannet Elektroniktekniker og brænder for at skabe unikke digitale kundeprojekter med udgangspunkt i standardsoftware.


kl@cleverchoice.dk


+45 2210 2040

Billed

John Larsen

Partner og Leveranceansvarlig

Ansvarsområder i Clever Choice: Projektleverance, Proces Best Practice, og forandringsledelse.

John kommer med mere end 20 års erfaring fra IT branchen, hvor han har arbejdet med udvikling, QA, support, drift, projektledelse og strategier, heraf de seneste 12 år som konsulent. Ud over at være ITIL Expert og akkrediteret ITIL underviser er John certificeret i PRINCE2.

John brænder for at hjælpe kunderne med at omsætte teori til anvendelig praksis. Dette sikrer samtidig, at alle aspekter i projekter bliver belyst og at kunder bliver udfordret i forhold til vaner og ”sådan plejer vi at gøre”.


jl@cleverchoice.dk


+45 2210 2040

Billed

Hanne Baade-Pedersen

Salg- og Marketingkoordinator

Arbejdsområder i Clever Choice: Salg- og marketingopgaver.
 
Hanne har erfaring med salg- og marketing igennem danske og internationale stillinger. Hannes fokus er på dialogen med vores eksisterende og kommende kunder om de muligheder vi arbejder med. Hanne har tidligere haft ansættelser hos Philips, Exformatics og fra marketingbureau i Silicon Valley, USA. Hanne er uddannet Eksporttekniker fra CBS og brænder for den gode kundedialog og gøre komplekse løsninger lette at forstå.


hbp@cleverchoice.dk


+45 2210 2040

Billed

Casper Andersen

Konsulent

Arbejdsområder i Clever Choice: implementering af Cherwell Service Management og web udvikling

Casper har efter 2 år hos Clever Choice opbygget en god mængde erfaring indenfor blandt andet IT Service Management. Med sin erfaring indenfor web udvikling, bidrager Casper med brugervenlige løsninger, hvor fokus er at hjælpe med tilgængelige løsninger og hvor kompleksiteten er mindre synlig for slutbrugeren.

Casper har certificeringer i Cherwell, DynamicWeb og Umbraco.


csa@cleverchoice.dk


+45 2210 2040

Billed

Jørgen Hansen

Salg- og Supportkonsulent

Arbejdsområder i Clever Choice: Salg- og supportopgaver.

Jørgen bringer mange års erfaring fra it-branchen ind i firmaet. Jørgen har et bredt kendskab til IT gennem sine +25 år i branchen, hvor han har arbejdet i en lang række kundevendte funktioner. Han vil have sin fokus på at styrke vores kundesupport, samt vedligeholde og udbygge vores eksisterende kunderelationer. Jørgen kommer senest fra CA Technologies og er kendt for at møde sin omverden i øjenhøjde.


jh@cleverchoice.dk


+45 2210 2040

Billed

Nicki Zabell

Konsulent

Arbejdsområder i Clever Choice: Implementering af Cherwell Service Management

Nicki kommer til Clever Choice med mere end 10 års erfaring som Seniorsystemudvikler hos Plass Data A/S. Her var Nicki hele vejen rundt i udviklingsprocessen inklusive produktansvarlig ift. design, planlægning, udførelse og idriftsættelse.

Nickis teoretiske baggrund udspringer fra ZBC - Zealand Business College og en uddannelse som Datafagtekniker, suppleret med certificeringer som Microsoft Certified Professional og Microsoft Specialist: Programming in C#.


nza@cleverchoice.dk


+45 2210 2040

Billed

Mathias Steen Kildegaard

Supportkonsulent

Arbejdsområder i Clever Choice: Varetage diverse supportopgaver og mindre implementeringer.  

Mathias kommer til Clever Choice med mere end 13 års erfaring som systemkonsulent hos Kyborg A/S, hvor han har været ansvarlig for den direkte kundekontakt, og support i forbindelse med drift og implementering. Endvidere har Mathias flere kompetencer inden for bl.a. IT, infrastruktur, økonomi og ordresystem.

 

 


msk@cleverchoice.dk


+45 2210 2040

Billed

Marina Kjelsø Kirkegaard

Administrativ Marketingkoordinator

Arbejdsområder i Clever Choice: Diverse marketingopgaver, samt sociale medier, nyhedsbreve og hjemmeside mm. 

Marina bringer en række nye kompetencer med sig ind hos Clever Choice omkring kommunikation og viden om de sociale medier. Med sin tidligere ansættelse som frivillighedskoordinator hos Nus/Nus ApS, har hun erfaring inden for kommunikation og projektledelse. Endvidere har Marina haft diverse projektlederstillinger til bl.a. Folkemødet på Bornholm og Roskilde Festival. 

Marinas teoretiske baggrund udspringer fra Aalborg Universitet som cand. Mag. I Læring og Forandringsprocesser, suppleret med certificeringer i digital marketing. 


mki@cleverchoice.dk


+45 2210 2040

EMPLOYEES

Billed

Billed

Billed

Billed

Teddy Schou

Managing Partner

Areas of responsibility within Clever Choice: Sales, Marketing, HR & Finance.

Teddy has over 20 years of experience in sales, consultancy and management from a number of Danish and international companies. Teddy has worked for companies including the AP Møller Group, Devoteam and CA Technologies. Teddy's academic background is a MBA at Copenhagen Business School (CBS) and focuses on increased digitalisation as a creator of growth in private and public companies. Teddy is passionate about pragmatic, eye-to-eye solutions with value that everyone involved can perceive.


ts@cleverchoice.com


+45 2210 2040

Billed

Brian Schmidt

Partner and Technology Manager

Areas of responsibility within Clever Choice: Solutions sales, Technological choice of solutions.

Brian has acquired broad knowledge of IT in the course of his 20+ years in the industry, which has seen him work is such fields as operations, service and support, and implementation and architecture. In addition to being self-employed for a number of years, Brian has also worked for Mærsk Data, Devoteam and FDC. Brian is a qualified engineer and is passionate about finding unique solutions, optimising and streamlining business processes and thereby helping with increased digitalisation.


bs@cleverchoice.com


+45 2210 2040

Billed

Teddy Schou

Managing Partner

Ansvarsområder i Clever Choice: Salg, Marketing, HR & Økonomi.

Teddy har +20 år erfaring med salg, konsulentopgaver og ledelse for en række danske og internationale selskaber. Teddy har arbejdet i AP Møller gruppen, hos Devoteam og CA Technologies. Teddy er uddannet MBA fra Copenhagen Business School og er stor pragmatiker med en skarp fokus på at skabe synlige resultater for vores kunder. Teddy brænder for muligheder i digitalisering og møder alle i øjenhøjde.


ts@cleverchoice.dk


+45 2210 2040

Billed

Brian Schmidt

Partner og Teknologiansvarlig

Ansvarsområder i Clever Choice: Løsningssalg, Teknologivalg af løsninger.

Brian har opnået et bredt kendskab til IT gennem sine +20 år i branchen, hvor han har arbejdet med både drift, service og support, implementering og arkitektur. Udover at have været selvstændig i en årrække har Brian haft ansættelser hos Mærsk Data, Devoteam og FDC. Brian er uddannet Ingeniør og brænder for at spotte unikke løsninger, optimere og sætte strøm til forretningsprocesser og derigennem hjælpe med øget digitalisering.


bs@cleverchoice.dk


+45 2210 2040

Billed

Kristian Lauritsen

Partner and Product Manager

Areas of responsibility within Clever Choice: Development and implementation of solutions

Kristian has a background in IT development throughout his 15+ years in the industry and has focused on customising standard solutions to unique customer projects. His has experience within management, project management, development and implementation. Kristian has been a Development Manager and has worked for Plass Data, Telia and L.M. Ericsson. Kristian is a qualified electrical engineer and is passionate about creating unique digital customer projects based on standard software.


kl@cleverchoice.com


+45 2210 2040

Billed

John Larsen

Partner and Delivery Manager

Areas of responsibility within Clever Choice: Project delivery, Process best practice, and change management.

John can look back on more than 20 years of experience within the IT industry, during which time he has worked with development, QA, support, operations, project management and strategies, the last 12 years of which as a consultant. His experience covers change management, operational excellence, competence development at IT organisations and optimisation and automation of workflow based on ITIL and SIAM best practice. In addition to being an ITIL expert and accredited ITIL tutor, John is also certified in PRINCE2 and CobIT.

John is passionate about helping customers to convert theory into applicable practice. He therefore attaches a lot of importance to sharing his many years of experience from different types of organisations. This also ensures that all aspects of the project are put under the spotlight and that customers are challenged in relation to customs and a "that’s how we usually do it” mentality.


jl@cleverchoice.com


+45 2210 2040

Billed

Kristian Lauritsen

Partner og Produktansvarlig

Ansvarsområder i Clever Choice: Udvikling og implementering af løsninger

Kristian har en udviklingsmæssig baggrund til IT igennem +15 år og har sin fokus på at tilpasse standardløsninger til unikke kundeprojekter. Erfaringen dækker ledelse, projektledelse, udvikling og implementering. Kristian har været udviklingschef og haft ansættelser hos Plass Data, Telia og L.M. Ericsson. Kristian er uddannet Elektroniktekniker og brænder for at skabe unikke digitale kundeprojekter med udgangspunkt i standardsoftware.


kl@cleverchoice.dk


+45 2210 2040

/Files/Images/Clever-Choice-Logo-White-on-transparant-300x50.png

© 2019 Clever Choice

Address: 
Industrivej 44 C
4000 Roskilde

Bank: Nykredit
CVR: 36055944

Contact:

+45 2210 2040

contact@cleverchoice.com

Site Map:

Site Map

Our office location: 

Accept cookies from this site

This website uses cookies to track your behavior and to improve your experience on the site

You can always delete saved cookies by visiting the advanced settings of your browser